vitaliteit & autonomie

juni 19, 2019

uit onderzoek van over de zelf determinatie theorie komt naar voren dat autonomie cruciaal is voor de vitaliteit van mensen. autonomie vergroot het welbevinden van mensen en zorgt daarmee voor betere resultaten op het werk en voor betere kwaliteits-tijd buiten het werk om. deze theorie gaat in op universele psychologische basisbehoefte van mensen en bestaat grofweg uit 3 elementen.

het onderdeel uit maken van een groep (betrokkenheid), ergens in kunnen ontwikkelen (en goed in worden) en de vrije wil om ergens aan deel te nemen (autonomie). dit is ongeacht afkomst of cultuur. het maakt ook niet uit of je uit een individualistisch of een meer collectivistisch land komt.

de kracht van deze theorie is de universele toepasbaarheid. rekening houden met het belang van autonomie op vitaliteit (en welbevinden) is dan ook cruciaal voor het fysieke en mentaal welbevinden van medewerkers.